Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Oog voor mens, milieu en maatschappij

Bij Computacenter stellen we de mens centraal. Niet alleen met betrekking tot de rol van IT binnen de organisatie, maar ook binnen onze zakelijke strategie, werkwijze en processen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het uitgangspunt voor ons beleid is de ISO 26000-richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties.

We hebben als doel onze bedrijfsvoering in te richten conform alle ethische, professionele en wettelijke standaarden. Onze kernwaarden zijn gebaseerd op drie begrippen: People, Planet en Prosperity. We streven continu naar een harmonieuze combinatie tussen deze drie P’s.

People

Binnen onze organisatie staat het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en andere belanghebbenden voorop. Zowel intern als extern besteden we hier ruime aandacht aan. Als organisatie ondersteunen we diverse landelijke en regionale sociale, culturele en sportieve projecten. Op deze manier leveren we een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk belang.

We werken uitsluitend samen met leveranciers die voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van veiligheid, gebruik van grondstoffen en arbeidsomstandigheden, en die maximaal gebruikmaken van recyclebare verpakkingen. Leveranciers die energiebesparende producten in het pakket voeren hebben een pre. Van onze leveranciers verwachten we dat zij toezien op een menswaardige en duurzame productie van de door hen aangeboden apparatuur.

Planet

Computacenter hecht veel waarde aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Het nastreven van een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering is hierin de leidraad. Dat doen we onder andere door het optimaliseren van de levensduur van producten en het verduurzamen van logistieke processen. Op die manier minimaliseren we de milieubelasting en CO₂-uitstoot.

Voor het recyclen van oude hardware en andere materialen maken gebruik van de diensten van Sims Recycling Solutions. Sims Recycling Solutions is een van de meest duurzame organisaties ter wereld. De organisatie wordt ieder jaar opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index en de Global Top 100 Most Sustainable Corporations in the World.

Prosperity

Via onze bedrijfsvoering dragen we actief bij aan een gunstig economisch klimaat. Door via onze uitgebreide dienstverlening werkgelegenheid te creëren, leveren we een positieve bijdrage aan de actieve beroepsbevolking. Voortvloeiend daaruit ontstaat economische meerwaarde die bijdraagt aan een gezond economisch klimaat.

Daarnaast sponsort Computacenter diverse initiatieven die zijn opgezet door klanten en vendoren mits hier een maatschappelijk doel aan is verbonden. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig door ons getoetst en al dan niet gehonoreerd met als voorwaarde dat het past binnen ons huidige communicatiebeleid en economisch klimaat.

MVO op basis van ISO 26000

Computacenter baseert haar MVO-beleid op de richtlijnen van ISO 26000. Aan de hand van de ISO 26000-richtlijn zorgen we ervoor dat deze principes binnen het DNA van onze organisatie zijn geborgd. Deze ISO-norm is gebaseerd op zeven principes die dienen als leidraad voor onze MVO-activiteiten. Deze zeven principes zijn:
– Verantwoordingsplicht;
– Transparantie;
– Ethisch gedrag;
– Achting voor de belangen van de stakeholders;
– Achting voor wet- en regelgeving;
– Eerbiediging van de internationale gedragsnormen;
– Eerbiediging van de mensenrechten.

Naast deze principes omvat ISO 26000 een zevental kernonderwerpen die betrekking hebben op onze algemene dienstverlening. Deze kernonderwerpen spelen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van de organisatie. De zeven kernonderwerpen zijn:
– Redelijk organisatorisch bestuur;
– Mensenrechten;
– Arbeidsomstandigheden;
– Milieu;
– Eerlijk zakendoen;
– Consumentenaangelegenheden;
– Maatschappelijke betrokkenheid.

Samenwerking met FIRA

Computacenter werkt samen met FIRA, een onafhankelijk verificatiebureau dat MVO-rapporten controleert op legitimiteit. Ieder jaar worden onze MVO-rapporten door deze organisatie getoetst. Daardoor kunnen we belanghebbenden verzekeren dat we ons MVO-beleid met zorg en aandacht ten uitvoer brengen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Computacenter

Bezoekadres
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen

Postadres
Postbus 300
1180 AH Amstelveen

T +31 88 435 8222
E sales@nl.computacenter.com

mail misco search