Misco Solutions voorziet Gemeente Súdwest-Fryslân van nieuwe ICT-hardware werkplekken

Amstelveen, 31 oktober 2017 ‒ Misco Solutions heeft een raamovereenkomst voor twee jaar gesloten voor de levering van Hardware werkplekken aan de gemeente Súdwest-Fryslân. De raamovereenkomst volgt uit de gunning van een Europese aanbesteding aan Misco Solutions.

Omdat gemeente Súdwest-Fryslân ook ICT-dienstverlening verricht voor gemeente Harlingen en Littenseradiel, voorziet de tweejarige raamovereenkomst deze gemeenten van levering van werkstations, toebehoren en aanvullende dienstverlening voor circa 2400 devices. De overeenkomst is hierna nog te verlengen met twee keer een jaar.

De gemeente Súdwest-Fryslân wenste via een openbare Europese aanbesteding per perceel drie raamovereenkomsten af te sluiten met meerdere opdrachtnemers voor de levering van hardware voor mobiele en vaste apparatuur en aanverwante dienstverlening. De opdrachtnemers dienden merkonafhankelijk te zijn en verschillende A-merken te kunnen leveren. Van de in totaal vier inschrijvers bleek Misco Solutions het best aan te sluiten bij de wensen van de afnemers. Misco Solutions wist zich te onderscheiden op het gebied van prijs, kwaliteit van de dienstverlening en het maatschappelijk verantwoord ondernemen door onze specifieke marktkennis.

De gemeente sluit met Misco Solutions een raamovereenkomst af voor Perceel 1: werkstations en toebehoren. Dit betreft de levering van desktops, thin clients, laptops en monitoren. Het staat de gemeente vrij om optioneel aanverwante randapparatuur af te nemen zoals muizen, toetsenborden, dockingstations, etc.
Misco Solutions tekent daarnaast voor onder andere garantieafhandeling, uitgepakt leveren in rolcontainers, installatie op locatie en overige bijpassende dienstverlening op basis van ISO 27001-standaarden.

Misco Solutions is bijzonder verheugd met de raamovereenkomst. We willen dan ook graag een volwaardige gesprekspartner zijn voor de gemeente Súdwest-Fryslân, een die de uitdagingen van de specifieke markt herkent en daar de juiste oplossing voor heeft. “We zijn dan ook erg trots dat de gemeente Súdwest-Fryslân hun vertrouwen in Misco Solutions hebben uitgesproken.”

Wilt u meer weten over deze berichtgeving?

Voor meer informatie rondom dit persbericht kunt u contact opnemen met Mark Elkerbout, Marketing Manager.

Misco Solutions voorziet Gemeente Súdwest-Fryslân van nieuwe ICT-hardware werkplekken

Misco Solutions heeft een raamovereenkomst voor twee jaar gesloten voor de levering van Hardware werkplekken aan de gemeente Súdwest-Fryslân. De raamovereenkomst volgt uit de gunning van een Europese aanbesteding aan Misco Solutions.

Vraag aan

Onze partners

Wij bouwen en onderhouden succesvol langdurige relaties met onze partners. Onze erkende accreditaties garanderen u dat deskundigheid en praktische vakkennis bij ons gewaarborgd zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Computacenter

Bezoekadres
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen

Postadres
Postbus 300
1180 AH Amstelveen

T +31 88 435 8222
E sales@nl.computacenter.com

mail misco search