De NOS gunt aanbesteding voor het leveren van ICT Hardware onder andere aan Misco Solutions

Amstelveen, 28 november 2017 ‒ De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft een raamovereenkomst voor een jaar gesloten met drie partijen voor de levering van ICT Hardware. Dit volgt uit de gunning van de niet-openbare Europese Aanbesteding aan Misco Solutions en twee andere partijen.

De NOS is één van de deelnemende opdrachtgevers en trad gedurende deze aanbestedingsprocedure op als penvoerder van AVROTROS, BNNVARA en KRO-NCRV. Met deze raamovereenkomst gaat Misco Solutions de omroepverenigingen voorzien van desktop computers, monitoren, laptops, dockingstations, toetsenborden en muizen. Hiernaast kunnen er ook aanvullende ICT producten worden afgenomen, zoals servers, tablets, kabels, software, printers, harddisks, USB-sticks, etc. De overeenkomst is afgesloten voor één (1) jaar en hierna nog te verlengen met drie (3) maal één (1) jaar.

De organisaties van de landelijke publieke omroep hebben voor een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure gekozen om met maximale transparantie de meest geschikte leveranciers te kunnen selecteren. Naast de hierboven genoemde Opdrachtgevers, kunnen aanverwante landelijke publieke mediadiensten ook gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Met de inschrijvers die op grond van de beschreven gunningscriteria de Economisch Meest Voordelige Inschrijving hadden ingediend, is er deze Raamovereenkomst gesloten. Binnen de raamovereenkomst kan bij de drie leveranciers werkplek-ICT Hardware producten worden besteld. Voor bestellingen vanaf een bedrag van € 50.000,- exclusief btw, zal onder de contractanten een “Minicompetitie” worden gehouden.

Misco Solutions is verheugd een van de drie partijen te zijn. “We zijn dan ook erg trots dat we deze organisaties van de landelijke publieke omroep aan onze klantenkring mogen toevoegen’’ aldus Peter van de Kraats, Key Account Manager bij Misco Solutions.

Wilt u meer weten over deze berichtgeving?

Voor meer informatie rondom dit persbericht kunt u contact opnemen met Mark Elkerbout, Marketing Manager.

De NOS gunt aanbesteding voor het leveren van ICT Hardware onder andere aan Misco Solutions

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft een raamovereenkomst voor een jaar gesloten met drie partijen voor de levering van ICT Hardware. Dit volgt uit de gunning van de niet-openbare Europese Aanbesteding aan Misco Solutions en twee andere partijen.

Vraag aan

Onze partners

Wij bouwen en onderhouden succesvol langdurige relaties met onze partners. Onze erkende accreditaties garanderen u dat deskundigheid en praktische vakkennis bij ons gewaarborgd zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Computacenter

Bezoekadres
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen

Postadres
Postbus 300
1180 AH Amstelveen

T +31 88 435 8222
E sales@nl.computacenter.com

mail misco search